Begravning

Vid livets slut är begravningsgudstjänsten en viktig del för de anhöriga att få ta avsked och samtidigt minnas sin närstående.

Församlingen har möjlighet att erbjuda officianter (pastor), sångare och musiker, servering och lokaler vid dessa tillfällen. För medlemmar som avlidit hålls också minnesstund, s.k. parentation i samband med någon gudstjänst eller samling.