Växa i tro och funktion

Vi kommer under en 9-månaders period ge dig en teologisk grund samt vägleda dig till ett kristet liv som fungerar i vardagen. Du börjar varje morgon med bön och tillbedjan, följt av lektioner. Vi har erfarna lärare som kommer öppna upp Bibeln och göra den levande för dig.

Utbildningen riktar sig till dig som vill växa som människa, fördjupas i tron och utmanas för framtiden. Detta året kan du få större förståelse av vad bibeln betyder och vi ger dig möjligheter att växa vidare i din tro, att utveckla just dina gåvor och pröva på nya saker som du inte gjort tidigare. Genom praktisk undervisning i en levande gemenskap kommer du att få upptäcka den identitet som Gud har gett dig och bli utrustad för att ta steget och ge din del av Guds svar till den här världen. Under årets gång kommer du att kunna välja olika områden i kyrkan där du vill tjäna. Syftet är att du får utmana dig själv på det området du önskar och får vara en del av att bygga den lokala kyrkan tillsammans med oss i Pingst Västerås eller din församling i mälardalen. Även detta är en obligatorisk del i utbildningen.

Mälardalen; Ett av Sveriges mest sekulära område med stora utmaningar men också stora möjligheter . Gud gav Josua en stor uppgift och sa till honom att vara stark och frimodig. Gud har en stor uppgift för dig och Han kallar dig att vara stark och modig!

Detta året kan du komma i funktion, rörelse och att Jesus kärlek får sätta sig i dina fötter. Vi vill sträcka oss utåt för att se nya människor komma till tro, utåt för och stötta andra församlingar i mälardalen och utåt för att se nya församlingar växa fram.

Hjärta för den lokala församlingen /  Hjärta för regionen  /  Hjärta för att nå nya människor

Bibelskola Stockholm, Mälardalen är en folkhögskolekurs som anordnas av Kaggeholms folkhögskola tillsammans med Västerås Pingst.

Studierna löper i sex spår över året:

  • BIBELN – Fördjupa dig och lär dig förstå Bibeln
  • TROSLÄRA – Vad tror man på när man säger att man är kristen?
  • LÄRJUNGASKAP – Hur följer man Jesus och vad innebär det att vara en lärjunge?
  • FÖRSAMLING – Genom praktik och studier lär du dig mer om församlingen.
  • LEDARSKAP – Du utmanas och får verktyg för att bli en bättre ledare.
  • PERSONLIG UTVECKLING – Vem är du och vart är du på väg?

 

VECKAN

Två dagar i veckan (mån, tis- 09:00-15:00) har du föreläsningar i större grupp tillsammans med fler klasser. (Bibelskola STHLM)

Två dagar i veckan har du studier i mindre grupp.  (Bibelskola Mälardalen)

En dag i veckan får du möjlighet till praktik i församlingen.

På våren gör vi en studieresa till Los Angeles.

Genom den här bibelskolan vill vi utrusta dig för livet!

DREAMCENTER

Under våren 2019 gör vi under knappt två veckor en studieresa till Los Angeles. Denna resa är valbar,  så det kommer finnas möjlighet att vara kvar på hemmaplan. Denna resan bekostar man själv till ett pris av ca: 11 000:-.

Genom sin unika ställning inom film, musik och kultur influerar Los Angeles tydligt resten av världen. Därför vill vi på plats studera hur olika kyrkor arbetar i en sådan miljö.

Vi kommer under en vecka att gå ett STM program (Short Term Mission) på Dream Center. Dream Center jobbar med utsatta människor i hela Los Angeles. De hjälper varje månad tusentals människor med mat, kläder och sjukvård.

Under några dagar kommer vi att besöka Mosaic och deras bibelskola som ligger mitt på Hollywood boulevard. Mosaic jobbar med att nå unga kreativa människor som ofta står långt borta ifrån kyrkan.

Vi vill även visa dig som följer med på resan den mångfald av kyrkor och uttryckssätt som finns i Los Angeles. Här finns bland annat gospelkyrkan West Angeles och Saddleback i Orange County.

Den här resan kommer att vara ett minne för livet!

PRAKTISK INFO

Datum och tider läsåret 2018/2019

  • Hösttermin: 27 aug – 21 dec
  • Höstlov: vecka 44 ( 29 okt – 2 nov 2018)
  • Vårtermin: 7 jan – 7 juni
  • Sportlov: vecka 9 (25 feb – 1 mars 2019)
  • Påsklov: vecka 16 (15-18 apr 2019)
  • Lovdag 31/5 (Kr.him.)
  • Studieresa Los Angeles – vi återkommer med datum

Försäkring

I deltagaravgiften ingår en olycksfallsförsäkring för kroppsskada som gäller hela studieåret både under skoltid och fritid. Personliga tillhörigheter omfattas inte av försäkringen.

Ekonomi

Deltagaravgiften är 1500 kr/termin  (litteratur)

CSN

BIBELSKOLA STHLM, Mälardalen  är en CSN-Berättigad kurs på Kaggeholms Folkhögskola.

Ansökan

Välkommen att skicka in din ansökan idag! Här kan du klicka dig vidare till den klass och den eller de församlingar som du vill ansöka till, och där hittar du länk vidare till ansökan.

Här nedan hittar du din ansökan till att få gå Bibelskola Stockholm Mälardalen läsåret 2018-2019.

Ansökan

Vi behöver även en rekommendation från din pastor/ledare och en rekommendation från en vän.

Har du några frågor är du alltid välkommen att kontakta oss.

Välkommen med din ansökan!

BIBELSKOLA STHLM MÄLARDALEN
Albin Karlsson
0735035800
albin.karlsson@vasteras.pingst.se

BIBELSKOLA STHLM
Stefan Sigfrids
Kursledare Bibelskola Stockholm
0765-47 09 03
stefan@bibelskolasthlm.se
www.bibelskolasthlm.se

FOLKHÖGSKOLAN
Kaggeholms folkhögskola
Rektor: Clas Newman
08-560 222 00
info@kaggeholm.se

Kaggeholms folkhögskola
178 54 Ekerö
www.kaggeholm.se