Bön

I församlingen finns ett pågående böneliv där det finns olika tillfällen till gemensam bön. Måndagskvällar samlas vi till bön kl. 18.00 och ber särskilt för församlingen. Det finns också avskilda förebedjare som fungerar i våra möten som förebedjare.

I samband med gudstjänsterna på söndagar 10.30 finns möjligheten att be i vår lilla sal kl. 10.00 och i avslutningen av gudstjänsterna inbjuds till förbön. Varje morgon måndag-fredag är det också bön kl. 06.00-07.00.

Ansvarig för förbönsarbetet i församlingen är Susanne Frosteman och det finns fyra grupper med förebedjare.

Om du vill kan du skicka in ditt bönebehov till oss så tar vi med dig i bön!
//Pingst Västerås

Skicka ett böneämne