Vanliga frågor.

Varför finns Pingst Västerås?

Vi tror att Gud har skapat oss människor och att han gjorde det för att han älskar relationer och för att han alltid vill ge av sin kärlek. Berättelsen om våra liv som den ges i Bibeln är en dramatisk historia om ursprung, om stora problem, om försoning och om framtid. Gudsrelationen bröts av de första människorna och först när Jesus Kristus, Guds Son, blev människa kunde en relation mellan himmelen och jorden etableras på nytt igen. Jesus gav sig själv för vår skull med samma kärlek som motiverade Gud att skapa oss. När Jesus utfört sitt uppdrag att frälsa världen formade han en gemenskap av kristna, han startade kyrkan. Kyrkan föddes på pingstdagen när Gud gav en stor gåva, han gav sin Ande till de troende. Det blev starten för den kristna kyrkans liv och vår församling existerar på grund av det som hände på pingstdagen och som vi kan läsa om i Bibelns Nya Testamente. Vi tror att vi finns till för att Gud vill det, han har skapat kyrkan precis som han skapat oss människor. Kyrkan har också fått ett uppdrag och vi formulerar det med vår vision i orden att vi vill vara ”en öppen kyrka med hjärta för människor”. Vi vill presentera de goda nyheterna om Jesus som vägen till försoning och liv för alltid. Vi vill vara en gemenskap där man får stöd och får växa som människa.

Hur fungerar Pingst Västerås?
Vi vill att vår kyrka ska kännetecknas av värderingarna ”Andlighet och folklighet” och ”Tydlighet och generositet”. Vi vill vara en plats för bön och schyssta relationer där man kan få vänner. Vi vill utöva vår tro i en naturlig och nutida miljö. Vi vill vara tydliga med vårt budskap men alltid respektera människors vägval och erfarenheter. Vi vill vara en sund och öppen gemenskap där vi alla kan få växa till utan att det krävs att vi är perfekta. Kristen tro bygger inte på vår perfektionism utan på Guds godhet. Därför är du välkommen till oss om du är troende eller tvivlare, sökare eller övertygad kristen. Vi erbjuder den som vill att ta emot Jesus som sin personlige frälsare och då låta döpa sig i vatten efter eget beslut. Vi är en församling som tillämpar troendedop och dopet är också vägen till medlemskap i församlingen. Vi firar nattvard regelbundet för att påminnas oss om vad Jesus gjort för oss på korset.
Vad gör Pingst Västerås?
Våra aktiviteter har sitt ursprung i vårt syfte och vår vision. Vi bedriver vår verksamhet med många volontärer och frivilligt ekonomiskt givande. Församlingen har ingen medlemsavgift men många motiveras av sin tro att också stötta kyrkan ekonomiskt. Vi har verksamheter för olika åldrar som exempelvis den öppna förskolan Pinglan för barn och föräldrar och dagträffar för seniorer. Vi bedriver en egen social stödverksamhet genom Pingst SOS till hjälp för människor med behov och vi har en stor kontaktyta med nyanlända genom språkcaféer och internationellt café. För barn, ungdomar och unga vuxna finns en mängd aktiviteter som söndagsskola, konfirmation, läger, luncher och ungdomssamlingar. Du kan få prata med någon av våra själavårdare eller ta emot förbön av våra förebedjare. Stommen i all verksamhet är våra gudstjänster, våra tillväxtgrupper och våra bönesamlingar. Vi har gudstjänster i Västerås, Skultuna, Surahammar och Norberg. I Västerås tolkas gudstjänsterna till engelska och det finns också gudstjänster på flera språk utöver svenska som finska, spanska och amarinja/tigrinja. Gudstjänsterna kännetecknas av gemensam lovsång, predikan, bön och gemenskap. Tillväxtgrupperna samlas i olika hem under veckorna för gemenskap, samtal och bön.
Måste man vara kristen för att gå i kyrkan?
Till Pingstkyrkan är du välkommen både som troende och tvivlande. Du kan komma till vår kyrka om du är ateist, agnostiker eller har en annan religiös tro. Vi är tydliga med vår tro men respekterar dig.
Vad är budskapet i en gudstjänst?
Vår förkunnelse är baserad på Bibeln, har ett fokus på Jesus som den som är aktiv. Jesus räddar, ger helig Ande, bygger sin kyrka, ger rening och en dag ska han komma tillbaka. När du besöker oss kontinuerligt kommer du att få del av ett budskap som är tillämpligt i din tro och som kan ge vägledning i ditt vardagsliv.
Hur ser en vanlig söndagsgudstjänst ut?

Så här kan en “vanlig” söndag se ut hos oss:

10.00-10.30 Mingel och gemenskap i foajén.
10.30 Gudstjänsten startar med lovsång (vi närmar oss Gud genom att sjunga tillsammans om hans godhet)
10.50 Barnen går till söndagsskolan
10.50 Information, insamlin, solosånger
11.10 Predikan
11.40 Bön, förbön, lovsång
12.00 Fika och gemenskap

Kan man vara med och bidra till kyrkans arbete?
Vår församlings verksamhet är beroende av de många frivilliginsatser som görs. Vi vill gärna se fler involverade i olika uppgifter i församlingen. I varje gudstjänst ges det möjlighet att uttrycka generositet genom att ge en gåva till församlingens verksamhet. Det är självklart helt anonymt och frivilligt om man deltar genom att ge en gåva.
Kan man skänka pengar med kort?

Du kan ge en gåva kontant när det ges tillfälle en bit in i gudstjänsten eller också ge en gåva med kort vid kortautomater i kyrkan eller via PayPal här på hemsidan. Självklart kan du också sätta in pengar via plus- eller bankgiro, eller via Swish. Se sidan “Gåva” här på hemsidan för mer info.

Kan man ta med småbarn i en gudstjänst?
Det är alltid barn med i gudstjänsterna. När ett barn är på besök eller med för första gången finns det ledare som välkomnar barnet vid entrén. Därifrån är det lätt att komma in i någon av samlingarna eller grupperna för barn.
Finns det söndagsskola i samband med gudstjänsterna?
Vanligtvis är barnen tillsammans med sina föräldrar i huvudgudstjänsten de första tjugo minuterna och sedan välkomnas de att följa med vårt lejon Leo till söndagsskolan som har en mängd olika grupper och samlingar parallellt.
Finns det gudstjänst på olika språk?

Ja, du kan välja att besöka någon av gudstjänsterna med ett annat huvudspråk än svenska. Vår huvudgudstjänst på söndagar 10.30 tolkas till engelska men vi har också gudstjänster på finska, spanska, och amarinja/tigrinja.

Finns det nattvard i Pingstkyrkan?

När vi i Pingstkyrkan firar nattvarden eller som den också kallas Herrens måltid präglas det av öppenhet, allvar och glädje. Nattvarden firas i anslutning till någon av Pingstkyrkans huvudgudstjänster eller t.ex. vid påskfirandet.

Hur går nattvarden till rent praktiskt?
Ordningen som oftast gäller är att brödet och vinet delas ut framme i kyrkan och var och en går till den närmaste stationen för att ta emot brödet och vinet. Vi har alkoholfritt vin och det finns glutenfritt bröd för den som behöver. Om du inte är döpt eller känner det naturligt att ta emot gåvorna är du ändå varmt välkommen att vara kvar och delta i bön och förbön under högtiden.
Hur blir man medlem i Pingstkyrkan?

Vi är en församling där troendedopet främst är ett dop till Jesus Kristus men också är medlemsgrundande. Det betyder att du blir medlem när du blir döpt i vatten hos oss efter ditt eget beslut. Du kan också bli medlem när du har blivit troendedöpt i annat sammanhang tidigare. Kontakta oss för mer information.

Kostar det pengar eller inträde?

Det är aldrig inträde eller någon avgift när du besöker kyrkan.

Hur vet man var man ska sitta i kyrkan?

När du kommer till kyrkan välkomnas du av våra värdar. Om det är något du funderar över så hjälper de mer än gärna till. Du kan välja att sitta nere i kyrkan eller på läktaren.

Finns det en klädkod?

Nej, tvärtom! Det är okej att vara klädd precis så som du själv vill. Fokus är gudstjänsten inte kläderna. Några klär upp sig, andra är fritidsklädda.