Dop

Vår församling erbjuder varje person som kommit till personlig tro på Jesus som sin Frälsare att låta döpa sig.

Dopet innebär att man lämnar sitt liv i Guds händer och står upp till ett liv iklädd Kristus själv. Dopet innebär också ett inlemmande i Kristi kropp, församlingen. Välkommen att bli döpt!

Varför ska jag döpa mig?

1. För att Följa jesu exempel Jesus själv blev döpt.
”Vid den tiden kom Jesus från Nasaret i Galileen och blev döpt i Jordan av Johannes.” (Markus evangelium 1:9)

2. Därför att Kristus har uppmanat till Det Jesus gav lärjungarna två tydliga uppmaningar som gällde alla; låt alla få höra de goda nyheterna om Kristus och döp dem.
”Jesus sade: Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er.” (Matteus evangelium 28:19-20)

3. Det visar att jag tror på och vill Följa jesus Det synliga tecknet på tron. Att jag inte bara tror att Gud finns, utan jag vill följa Jesus och gå den väg som han visar.
”Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då skall ni få den helige Ande som gåva.” (Apostlagärningarna 2:38)

Vad innebär dopet?

1. Det illustrerar jesu död, begravning och uppståndelse ”…Kristus dog för våra synder…han blev begravd…att han uppstod” (1 Korintierbrevet 15:3-4)
”…och begravdes med honom genom dopet. I dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft…” (Kolosserbrevet 2:12)

2. Det illustrerar mitt nya liv som Kristen ”Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit” (2 Korintierbrevet 5:17)
”Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom, för att också vi skall leva det nya livet, liksom Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet. (Romarbrevet 6:4)

3. Dopet gör mig inte Kristen, men är en naturlig Följd av att jag börjat tro, bara din tro på Jesus gör dig till kristen. Dopet är som en vigselring, det är det yttre tecknet på det beslutet du har gjort i ditt hjärta.
”Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig.” (Efesierbrevet 2:8-9)

Varför bli döpt genom nedsänkning?

De dop som står beskrivna i bibeln var genom nedsänkning
Till exempel: ”När Jesus hade blivit döpt, steg han genast upp ur vattnet.” (Matteus evangelium 3:16)
”…och både Filippus och hovmannen steg ner i vattnet och Filippus döpte honom. När de hade stigit upp ur vattnet…” (Apostlagärningarna 8:38-39)
Ordet döpa betyder ”att sänka ner under vatten”
Dop genom nedsänkning symboliserar bäst begravning och uppståndelse
Romarbrevet 6:1-11

Vem ska bli döpt?

Varje person som tror på Jesus Kristus som sin Frälsare och Herre.
”Den som tror och blir döpt skall bli frälst” (Markus evangelium 16:16)
En troende är någon som har insett att vår synd skiljer oss från Gud. Men man har slutat anstränga sig för att nå Gud genom goda gärningar och religiösa aktiviteter. Man har istället insett att Jesus betalade priset och tog straffet för vår synd på korset för att försona oss med Gud. Genom att tro på honom och ta emot hans förlåtelse så börjar ett nytt liv på insidan och han förvandlar oss inifrån och ut. Om du har kommit till den punkten att tro på Jesus som din Frälsare och vill följa honom, då är du redo att bli döpt.

När ska jag bli döpt?

Så snart du har börjat tro.
Dopet är en bekräftelse på funnen tro, inte examen på färdig tro. Dopet är inget mål, det är bara början – startskottet på ett nytt spännande liv.
”De som då tog emot hans ord döptes… den dagen!” (Apostlagärningarna 2:41)
”Då tog Filippus till orda och började utifrån detta skriftställe predika evangeliet om Jesus för honom. När de nu färdades vägen fram, kom de till ett vatten. Och hovmannen sade: ”Se, här finns vatten. Vad hindrar att jag blir döpt?” Han befallde att vagnen skulle stanna och hovmannen steg ner i vattnet och Filippus döpte honom. (Apostlagärningarna 8:35-38)
Det finns ingen anledning till att vänta med det. Om du väntar tills du är ”bra nog”, kommer du aldrig att känna dig färdig för dopet

Vilken typ av dop?

Vi tror på troendedop
Vi tror inte på varken vuxendop eller barndop. Alla exempel på dop i Bibeln följer en individs beslut att tro på Jesus och lita på Gud som sin frälsning. Vi i Pingstkyrkan Västerås tror på att man ska vänta tills man är gammal nog för att själv tro på Jesus och förstå den sanna meningen av dopet innan man blir döpt.
I Bibeln ser vi föräldrar som tar sina barn till Jesus. Han tog dem till sig, bad för dem och sa åt oss att välkomna dem. Men han döpte inte dem och han sa inte åt någon annan att göra det heller. Det är mest bibliskt att vänta tills barnet har gjort ett personligt beslut att tro på Jesus. Dopet följer tron och inte tron dopet. Dopet är det synliga tecknet på att tron har börjat.
Har man blivit döpt som spädbarn så var det dopet utifrån ens föräldrars tro och övertygelse. När man själv börjar tro på Jesus kan man få bli troendedöpt, utifrån att Bibeln talar om att vi ska bekräfta vår egen tro genom dopet.

Vad ska jag ha på mig?

Ha på dig kläder som du inte bryr dig om att de blir blöta!
Oftast får du låna vita kläder i kyrkan, då det är/blir en fysisk bild på hur Gud renar oss från all synd. Det finns omklädningsrum tillgängliga och det är bra om du har med dig en handduk. Glöm inte att ta med dig ett ombyte kläder till när du åker hem.