Internationellt i Västerås

Internationellt i Västerås

Församlingen bedriver verksamheter och gudstjänster på flera olika språk. Ledare för den finska gruppen är Esko Pakarinen. Söndagar kl. 15.00 är den reguljära gudstjänsttiden för denna grupp. Spanska möten hålls på lördagar kl. 17:00, Frank Reimers leder den spansktalande gruppen.
Gudstjänster på amarinja/tigrinja sker varje lördag 13:00 och leds av Samuel Tessema. Varje söndag har vi även gudstjänster på engelska 16:00. Gudstjänsten kl 10:30 tolkas simultant till engelska.

Internationella cafékvällar

Internationella cafékvällar. Invandrarrådet med Elsie och Lennart Egnesund i spetsen bjuder in till cafékvällar med internationell prägel. Välkommen till samlingar med gemenskap och andlig värme! Samlingarna äger rum på torsdagskvällar i Pingstkyrkans cafévåning.
VÄLKOMNA!

 

Språkcafé

Vi bedriver ett trevligt språkcafé för nya svenskar, välkommen att höra av dig för mer information om du vill vara med.