Internationellt i Västerås

 

Internationellt i Västerås

Församlingen bedriver verksamheter och gudstjänster på flera olika språk.
Ledare för den finska gruppen är Esko Pakarinen och gudstjänsttiden är varannan söndag kl. 15.00 är för denna grupp.
Spanska gudstjänster hålls på lördagar kl. 17.00, Frank Reimers leder den spansktalande gruppen.
Gudstjänster på amarinja/tigrinja sker varje lördag 13.00 och leds av Berhane Zemichael m fl.
Gudstjänsten kl 10:30 tolkas simultant till engelska och ofta även till farsi/dari.

Internationellt café

Verksamhetsområdet Integration driver också cafékvällar med internationell prägel. Välkommen till samlingar med gemenskap och andlig värme! Samlingarna äger rum på var tredje torsdagskväll i Pingstkyrkans cafévåning. Se kyrkans kalender eller annonsering för vilka torsdagar det gäller.

VÄLKOMNA!

Språkcafé

Vi bedriver ett trevligt språkcafé för nyanlända på tisdagar kl 17:45-20:00. För tillfället är det uppehåll i språkkaféet.