Senior

Idag har församlingen ca 300 pensionärer. Under 60- och 70-talet kom äldreverksamheten att bli ett nytt och mera markerat inslag i det totala församlingsarbetet. Då föddes tankarna att bilda ett ekumeniskt pensionärsförbund RPG, vilket också skedde 1974.Dagträffarna varannan onsdag kl 14.00 i Pingstkyrkan anordnas i samarbete med RPG ( Riksförbundet Pensionärs Gemenskap ). Närmare information om program återfinns i programblad, i församlingens annonser och i VLT.Ledningsgrupp för församlingens Senior/RPG-verksamhet:
  • Ordförande: Roland Kolsmyr 021-35 35 94
  • Vice ordförande: Margit Åkerlund 021-13 06 08
  • Per Hallström 021-41 14 11
  • Gunwor Holmberg 021- 35 28 98
  • Ulf Stenlund 021-30 50 40
Välkommen till våra aktiviteter med lunchbön, sopplunch, mission i världen och dagsamlingar.Allt sker på onsdagar i Pingstkyrkan, Oxbackens centrum.