Senior

Idag har församlingen ca 300 pensionärer. Under 60- och 70-talet kom äldreverksamheten att bli ett nytt och mera markerat inslag i det totala församlingsarbetet. Då föddes tankarna att bilda ett ekumeniskt pensionärsförbund RPG, vilket också skedde 1974. Dagträffarna varannan onsdag kl 14.00 i Pingstkyrkan anordnas i samarbete med RPG ( Riksförbundet Pensionärs Gemenskap ). Närmare information om program återfinns i programblad, på församlingens webbplats, i församlingens annonser och i VLT.
Ledningsgrupp för församlingens verksamhetsområde Senior/RPG:
  • Ordförande: Claes Frankner, claes.frankner@gmail.com
  • Ulf Stenlund
  • Sally Lundkvist
  • Lisbeth Torseng
  • Per Sandin
  • Rolf Johansson
Välkommen till våra aktiviteter med lunchbön, sopplunch (vilande tills vidare), mission i världen och dagträffar. Allt sker på onsdagar i Pingstkyrkan, Oxbackens centrum.