Frikyrkosamråd i Västerås

Frikyrkosamråd i Västerås är en ekumenisk sammanslutning av sex frikyrkoförsamlingar: Pingstkyrkan, Ansgarsförsamlingen, Korskyrkan, Frälsningsarmén, Centrumkyrkan och Vallbykyrkan, vars uppgift är att administrera och finansiera den frikyrkliga sjukhuspastorstjänsten. Hanke Joneklav är anställd på heltid som sjukhuspastor.

Tillsammans med prästkollegorna i Sjukhuskyrkan på Västmanlands Sjukhus och Gryta- och Zethelius korttidsboende utför Hanke ett stort och viktigt arbete bland patienter, anhöriga och personal. Många har behov av samtal med någon som har tid att lyssna och Sjukhuskyrkan är med sin 24-timmarsjour alltid tillgänglig.

Samrådets medlemsförsamlingar finansierar Sjukhuskyrkan till 40 %, staten bidrar med 35 % och resterande 25 % (ca 135 tkr) finansieras med kollekter och bidrag från församlingar i länet, personliga gåvor samt en årlig höstkonsert.
SAMRÅDET är beroende av kollekter och gåvor från församlingar och enskilda personer och tar tacksamt emot dessa på plusgiro 87 35 75 – 5.

Hans-Göran Patring
Ordförande i FRIKYRKOSAMRÅD i Västerås