Handarbetsgrupp

Handarbetarna är en grupp som kan ses som en del av församlingens diakonala verksamhet, eftersom den följer upp en tradition som har funnits med – i lite olika former – ända sedan starten omkring 1920-talet. Går man igenom gamla protokoll från verksamheten upp genom åren, så finner man återkommande notiser som t.ex. ”…beslöts att skaffa kläder till fattiga barn till jul…”, eller ”… man beslöt att skicka kläder till missionsstationen för utdelning till barnen…..”, och så vidare.

Den nuvarande gruppen HANDARBETARNA (har kallats Sygruppen ett antal år) sammanträder varje tisdag förmiddag under skolterminerna för att sy, sticka och virka. Den som vill och har möjlighet till det arbetar också hemma.

Man producerar barnkläder av material som kommer in som frivilliga gåvor t.ex. från dödsbon, ibland från second-hand affärer. Givare kan också vara någon som ’tröttnat’ på ett handarbete eller fått material över av någon anledning. Variationerna är naturligtvis stora och man får ofta använda stor fantasi för att kombinera typer och färger till något som fungerar.

De färdiga produkterna distribueras till större delen genom Läkarmissionens Internationella Biståndsverksamhet. Det förekommer också att missions-arbetare får med sig kläder som gåvor till barn dit de kommer.

Vi som arbetar i den här gruppen har klart för oss att vi inte driver någon ’mass-produktion’, – det är så oändligt lite vi hinner göra för alla millioner nödlidande barn i världen. Men vi vill utföra vår tjänst för att hjälpa några av ”dessa våra minsta”, i enlighet med Jesu ord: ”Jag var naken och ni gav mig kläder”.

Agnete Nilsson
Ledare för HANDARBETARNA

Tel 021-35 86 50