INTERNATIONELLT

Församlingen bedriver verksamheter och gudstjänster på flera olika språk.

 

  • Ledare för den finska gruppen är Esko Pakarinen och gudstjänsttiden är varannan söndag kl. 15.00.
  • Spanska gudstjänster hålls på lördagar kl. 16.00, Frank Reimers leder den spansktalande gruppen.
  • Gudstjänster på amhariska/tigrinskaa sker varje lördag 13.00 och leds av Berhane Zemichael
  • Gudstjänsten kl 10:30 tolkas simultant till engelska och ofta även till farsi/dari.

Läxhjälp
Varje tisdag kl 15:30-18:00 är du välkommen att komma till kyrkan för att få hjälp med dina läxor om du går i en klass för språkintroduktion inför gymnasiet.