Internationellt

Internationella gudstjänster

Församlingen bedriver verksamheter och gudstjänster på flera olika språk. Ledare för den finska gruppen är Esko Pakarinen. Söndagar kl. 15.00 är den reguljära gudstjänsttiden för denna grupp. Spanska möten hålls på lördagar kl. 17:00, Frank Reimers leder den spansktalande gruppen.
Gudstjänster på amarinja/tigrinja sker varje lördag 13:00 och leds av Samuel Tessema. Varje söndag har vi även gudstjänster på engelska 16:00.

Gudstjänsten kl 10:30 tolkas simultant till engelska.

Internationellt café

Internationella cafékvällar. Invandrarrådet med Elsie och Lennart Egnesund i spetsen bjuder in till cafékvällar med internationell prägel. Välkommen till samlingar med gemenskap och andlig värme! Samlingarna äger rum på torsdagskvällar i Pingstkyrkans cafévåning.
Våren 2015:Torsdagarna
22/1, 12/2, 5/3, 26/3, 16/4, 7/5, 28/5
Kl 19.00

Sång, musik och vittnesbörd från olika länder
Kaffe, té och bröd serveras

VÄLKOMNA!