Kollekt

Som församling är vi så tacksamma för allt stöd som kommer in, vår verksamhet fungerar genom allt frivilligt givande som finns. Vår församling samlar in pengar av två skäl: Vi gör det dels för att ge möjlighet för oss som enskilda att använda våra pengar på ett bra sätt och vi gör det för att vi som församling ska kunna utföra det som är vårt uppdrag och vår vision. Församlingen har en vision, du har ett uppdrag att förvalta dina resurser och behoven är stora, låt din gåva vara en del av utövandet av din tro. Tack för det du ger!

 

Här kan du läsa en artikel om pengar och givande som pastor Daniel Alm skrivit.

Rik inför Gud
”Vi har ju inte fört något med oss in i världen, inte heller kan vi ta med oss något härifrån. Har vi mat och kläder skall vi vara nöjda med det. Men de som vill bli rika, de råkar ut för frestelser och snaror och många oförnuftiga och skadliga begär, som störtar människor i fördärv och undergång. Ty kärlek till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har somliga kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. Men du gudsman, håll dig borta från sådant! Sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet.” 1 Timoteusbrevet 6:7-11

Om du vill vara rik, frisk och vacker är du en alldeles perfekt kund i ett samhälle där vi erbjuds att köpa oss lycka. Så kommer bibelordet och säger att vi ska vara nöjda om vi har mat och kläder. I avslutningen av sitt brev till Timoteus ger Paulus dyrbara råd. Han konstaterar att ingen människa har med sig något när man föds och inte kan vi heller ta med oss något härifrån. Inför det eviga är vi alla lika nakna och beroende av Gud. Men i denna fattigdom ligger vår rikedom.

Viljan att bli rik är en riskabel drivkraft, den kan stjäla din tro och kosta svårt lidande. Istället finns en annan väg att gå, förnöjsamhetens väg. När din lust och strävan riktas till det bestående och eviga blir du rik inför Gud och begären tappar värde.

För den troende är det inte fel att vara rik men det är farligt att vilja bli rik som isolerad och egoistisk företeelse. Den troendes livsuppgift är att tjäna Gud och ära honom genom ett liv av tillbedjan, då får inte kärleken till pengar korrumpera livet. Gör det du är bra på, utveckla dina gåvor och talanger, arbeta hårt och studera mycket men gör allt till Guds ära. När du tittar in på bankkontot kan det visa sig att det finns en lön för dina insatser. Kom då ihåg att som troende tillhör allt ytterst Herren och du ska förvalta det du har. Ett klokt och välprövat råd är att använda maximalt åttio procent av dina inkomster till löpande utgifter. Spara tio procent och returnera tio procent till Herren och hans hus som det är gestaltat genom din lokala församling. Kollekten i kyrkan är bland det mest sunda vi har i vår tid, den påminner oss om vem som äger oss och håller nere egots och girighetens oförnuft.

Nästa gång det är kollekt i kyrkan, tacka då Gud för hjälpen att sträva efter det som är rikedom inför honom.

/Daniel Alm

Vill du vara med?

Swish

Använd SWISH nr 1233045234.

Ge med ditt kort - PayPal

Klicka på knappen nedan för att gå till vår Paypal-sida där du kan ge en gåva med ditt kort:
Autogiro

Här kan du ladda hem info och material för vår autogirofunktion:

Fast Givartjänst blankett

Om du vill förändra din nuvarande gåva via autogiro kan du skicka ett mail till kontakt@vasteras.pingst.se så blir du kontaktad.

Kollekt

Varje gudstjänst finns det möjlighet att ge en gåva i kollekten.

Gåvomat

I kyrkans foajé finns en gåvomat där du kan ge en gåva med ditt kort.

Bankgiro/Plusgiro

Ge direkta gåvor till vårt plusgiro: 44 88 89-6 eller bankgiro: 790-0442.

Kyrkoavgift

Ge kyrkoavgift till vår församling via Pingst – fria församlingar i samverkan>>>