Mission

- Att nå människor med evangeliet.

 

Det sista som är skrivet om Jesus i Matteus evangelium är följande.

Matteus 28 18- 20

”…Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. Och jag är med er alla dagar till tidens slut.”

Detta är kallat missionsbefallningen. Kristenheten har i alla tider haft en kallelse att sprida glädjebudskapet om att vägen till Gud är öppen via det Jesus Kristus, har gjort för alla dem som väljer att ta emot honom som sin personlige frälsare. Än idag finns det folkgrupper som inte har tillgång till en bibel på sitt modersmål eller som inte har hört talas som Jesus.

Därför bedrivs det missionsarbeten. Vi är inte nöjda förrän alla har fått chansen att ta emot Jesus.

Pingst Västerås har valt att stödja följande projekt.
  • Nordafrika och Mellan Östern, Aktion Ibrahim,
  • Bangladesh, Free Christian Churches of Bangladesh (FCCB) Nyhetsbrev 1 2016 fccb
  • Etiopien, Hanna och Fanuel Dahlkvist
  • Ibra, Anne och Niclas Collén
  • Bangkok och Siem Reap, Paulina och Daniel Brolin  Nyhetsbrev