Utvecklingen av Oxbacken & församlingens skuldfrihet

Västerås 2 juni 2021
För sex år sen kunde vår församling fira att vi äntligen var skuldfria. De förändringar som nu sker på Oxbacken innebär stora kostnader. Vi gör därför ett upprop för att få 100 hushåll att säkra församlingens fortsatta skuldfrihet.

Vår församling har haft sin fysiska hemvist runt Oxbacken alltsedan bildandet i februari 1919: Först i en lägenhet, sedan i ”88:an” och sen mitten av 1970-talet i vår nuvarande byggnad. Nu förändras Oxbackens centrum med nya byggnader och en kraftfull modernisering av området. Miljön runt vår kyrka blir mer levande och attraktiv. Västerås stad har ordnat en webbplats med mer information: https://vasteras.se/oxbacken

Församlingen måste se till att det finns ett visst antal parkeringsplatser i anslutning till kyrkan. Därför behöver vi finansiera ett antal platser i det parkeringshus som byggs. Förändringarna i området innebär också kostnader för oss för till exempel flytt av ledningar i mark och parkeringsplatser för rörelsehindrade. Vi har redan betalat 68 595 kronor i planavgift och 484 900 kronor i exploateringsbidrag till Västerås stad.

Fakturan för parkeringshuset är på 2 648 800 kronor och ska betalas 2021-07-02. I församlingens kassa finns idag 2 891 000 kronor så vi kan betala fakturan. Samtidigt betyder det att församlingens kassa då är i princip tom. Vi har två alternativ: Att låna pengar som för att säkerställa fortsatt verksamhet eller att göra en extrainsamling.

Styrelsen vill med detta upprop uppmana 100 hushåll i församlingen att tillsammans med oss ge 10 000 kronor. Det skulle ge församlingen ett kapital på en miljon kronor som ger oss möjlighet att satsa vidare. Allas gåvor är alltid välkomna, stora som små och genom den ordinarie insamlingen möjliggörs vår församlingsverksamhet. Snittet i insamling har varit 467 000 kronor per månad under första kvartalet. Vi är så tacksamma för insamlingen vi ser månad efter månad. I engångssatsningen för en stabil ekonomi vänder vi oss nu till de hushåll med möjlighet att ge den extragåva vi föreslår. De sju hushållen representerade i styrelsen går före i satsningen och vi tror att det finns ytterligare 93 hem i församlingen som kan säkra att vår församling fortsätter vara skuldfri.

Vi ger för att vi är kristna och ser oss som förvaltare, vi ger för att vi har visioner vi vill förverkliga och vi ger för att ta vårt ansvar och möta behov. Denna insamling är ett upprop till ansvarstagande hos de av församlingens medlemmar som har möjlighet till det på detta sätt.

När du/ni ger er gåva om 10 000 kronor önskar vi att när ni gjort det går in på länken till höger och anger detta (anonymitet är möjlig) så att vi kan återrapportera insamlingens resultat. Om du representerar ett av de hundra hushållen tackar vi på förhand för ansvarstagandet.

Daniel Alm, föreståndare

Ladda ner brevet i pdf-format här.

Ge din gåva via:
Swish: 123 304 5234
Bankgiro: 790-0442