Senior.

Under 60- och 70-talet kom äldreverksamheten att bli ett nytt och mera markerat inslag i det totala församlingsarbetet. Då föddes tankarna att bilda ett ekumeniskt pensionärsförbund RPG (Riksförbundet Pensionärs Gemenskap), vilket också skedde 1974.

Idag har församlingen ca 300 pensionärer.
Dagträffarna varannan onsdag kl 14.00 i Pingstkyrkan anordnas i samarbete med RPG.