SENIOR

Idag har församlingen ca 300 pensionärer. Under 60- och 70-talet kom äldreverksamheten att bli ett nytt och mera markerat inslag i det totala församlingsarbetet. Då föddes tankarna att bilda ett ekumeniskt pensionärsförbund RPG, vilket också skedde 1974. Dagträffarna varannan onsdag kl 14.00 i Pingstkyrkan anordnas i samarbete med RPG (Riksförbundet Pensionärs Gemenskap). Se kalendern för mer info om vad som händer. Välkommen!

Dagträffar våren 2023

25 januari: Christina Eriksson – Fortsättning följer

8 februari: Jonny Foglander – Reformationen då och nu
22 februari: Maria Smeds – Gud sänder sitt Ord, då smälter det frusna
8 mars: Sam Modén –  Älskad och helad
22 mars: Göran Duveskog – Israels plats i Guds frälsnings historiska plan
5 april: Tomas Sjödin
19 april: Gita Andersson – Bättre än vi trodde
3 maj: Carina & Urban Ringbäck – Den röda tråden
17 maj: Janne Ternvall – Det finns en styrka i Jannes liv

31 maj: Vårutflykt