Sjukhuspastor

Martin Lindholm är sedan hösten 2017 sjukhuspastor i Västerås och har tidigare jobbat många år som pastor inom pingströrelsen.

Martin har regelbunden kontakt med Centrallasarettets avdelningar och finns en dag i veckan på Zethelius korttidsenhet.
Nattvardsgudstjänster, andakter, sångstunder och gudstjänster ordnas regelbundet, där sången och musiken ofta blir ett språk som förlöser känslor och upplevelser som ibland är svåra att sätta ord på. Många goda samtal följer ofta efter att musik och sång öppnat för kommunikation med andra.