En öppen kyrka
med hjärta för människor.

Välkommen
till Pingst Västerås!

Läs gärna mer om våra verksamheter för att lära känna vår församling.

Vad är på gång?

Vår kyrka är full av verksamhet varje dag i veckan.
Kolla in vad du vill haka på under kommande event.

Känner du Jesus?

Vi tror på Jesus och allt vi gör gör vi för att han först har älskat oss.
Om du inte redan känner honom, vill vi gärna introducera dig.

Älska din nästa.

Jesus säger att vi älska vår nästa och det kan vi göra
i både ord och handling när livet har sina upp- och nedgångar.

Kallade till gemenskap.

 

 

 

Vår församling är full av människor, verksamheter och grupper. Det finns en plats för alla att finna gemenskap och tillhörighet.