Om oss.

Det är vår ärliga bön och verkliga längtan att vi i Pingst Västerås ska leva det liv som innebär en öppen kyrka med hjärta för människor.

En öppen kyrka
med hjärta för människor.

Vår historia

Vi är en del i den världsvida pingströrelsen som hade sin början vid Azusa street i Los Angeles i början på förra århundradet. Det första pingstmötet i Västerås hölls redan den 1 februari 1918 med predikan av pastor Lewi Pethrus. Med från starten var 82 personer. På sommaren 1918 döptes 30 personer i Mälaren. Ytterligare 12 personer döptes i sjön Snyten mitt i vintern 1919.

Den 2 februari 1919, ett år efter det första mötet, bildades vår församling, Elimförsamlingen, i ett privat hem på Stora gatan 71. Mindre än tre år senare invigdes kyrkans första byggnad på Stora gatan 88. Mängder med människor var nyfikna och sökte sig till den nya rörelsen som kännetecknades av förkunnelsen och upplevelsen av den Helige ande och en frihet i gudtjänstformen.

Den klassiska ”88:an”, kapellet på Stora Gatan 88, byggdes ut 1941 i takt med att församlingen växte. På 70-talet blev även detta för litet och den nuvarande byggnaden invigdes 1975 vid Oxbackens Centrum. Församlingen har växt och har idag drygt 1300 medlemmar och har också lokaler i Skultuna, Norberg och Surahammar.

Vårt uppdrag

”Du skall älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela ditt förstånd. Detta är det största och främsta budet. Sedan kommer ett som liknar det: Du skall älska din nästa som dig själv.”
Matteusevangeliet 22:37-39

”Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.”
Matteusevangeliet 28:18-20

Vårt syfte
Församlingen finns för att vara Guds rike på jorden. Detta syfte uttrycks genom att vi vill:
– ära Gud och tjäna Gud (uppåt)
– vinna lärjungar åt Jesus (utåt)
– vara en plats för gemenskap (inåt)

Vår dröm
Utifrån församlingens syfte vill vi vara en öppen kyrka med hjärta för människor.

Vårt mål
För att se vårt syfte och vår dröm förverkligas strävar vi mot följande mål:

  • Ständigt växande gudstjänstfirande församling
  • Ständigt växande antal människor som relaterar till församlingens olika smågrupper och gemenskapsformer
  • Ständigt växande mognad genom att ge stöd till våra medlemmar att leva ut det kristna livet i vardagen, låta församlingens målgrupp vara våra medlemmars målgrupp, och särskilt betona församlingens ansvar för barn och ungdomar

Vår strategi
För att uppnå våra syften, vår dröm och vårt mål arbetar vi kontinuerligt med att tillämpa principerna i Naturlig församlingsutveckling.

Våra värderingar
Vi vill leva ut församlingens syfte och se en god församlingskultur genom att värdera:

  • Andlighet och folklighet
  • Tydlighet och generositet

Vårt församlingsliv
Som församling vill vi i alla aktiviteter och i all gemenskap sträva mot den inriktning som beskrivs i detta dokument. Vi vill ge människor, råd och grupper i församlingen stor frihet att tjäna Jesus och uppmuntra människor till att ta initiativ för ett förverkligande av Guds vilja med våra liv.