VÄLKOMMEN TILL ALPHAKURS

Vad är Alpha?
Alphakursen är öppen för alla intresserade i att upptäcka vad kristendomen handlar om. Det är en plats där människor kan komma och koppla av, äta, dela tankar och utforska meningen med livet.
Vem är Alpha till för?
Alphakursen är främst avsedd för personer som inte är vana kyrkobesökare och är öppen för alla som vill delta och veta mer om den kristna tron.
Varför delta i Alpha Kursen?
Gästerna kommer på Alphakursen av många olika skäl, en del vill undersöka om Gud finns och vissa har frågor de vill diskutera. Många gäster har aldrig varit i kyrkan och andra kan ha gått i kyrkan, men känner att de aldrig haft en personlig förståelse av den kristna tron.

Varje kurstillfälle inleds med en måltid eller förfriskningar, sedan ett kort föredrag man tittar på en ny aspekt av den kristna tron varje vecka. Detta följs av en tid för diskussion, där gästerna kan ställa frågor och bidra med sina åsikter.

Kontakta oss för mer info genom att maila kontakt@vasteras.pingst.se