DOP

Vår församling erbjuder varje person som kommit till tro på Jesus som sin Frälsare att låta döpa sig.

Dopet innebär att man lämnar sitt liv i Guds händer och står upp till ett liv iklädd Kristus själv. Dopet innebär också att man blir en del av i Kristi kropp, församlingen.

Titta på videon här för att lära dig mer om dopet.

Vill du döpa dig eller har fler frågor? Kontakta oss så pratar vi gärna med dig.

Varför ska jag bli döpt?

1. För att följa Jesus exempel som själv blev döpt.
”Vid den tiden kom Jesus från Nasaret i Galileen och blev döpt i Jordan av Johannes.”
Markusevangeliet 1:9

2. Därför att Jesus har uppmanat till det.
Jesus gav lärjungarna två tydliga uppmaningar som gällde alla; låt alla få höra de goda nyheterna om Kristus och döp dem.

”Jesus sade: Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er.”
Matteusevangeliet 28:19-20

3. Det visar att du tror på och vill följa Jesus.
Det är det synliga tecknet på tron, att du inte bara tror att Gud finns, utan att du vill följa Jesus och gå den väg som han visar.

”Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn, så att era synder blir förlåtna. Då skall ni få den helige Ande som gåva.”
Apostlagärningarna 2:38

Vad innebär dopet?

1. Det illustrerar Jesu död, begravning och uppståndelse.
Jag förde vidare till er det allra viktigaste, vad jag själv har tagit emot: att Kristus dog för våra synder enligt Skrifterna, att han blev begravd, att han uppstod på tredje dagen.”
1 Korintierbrevet 15:3-4

”…och begravdes med honom genom dopet. I dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft…”
Kolosserbrevet 2:12

2. Det illustrerar ditt nya liv som kristen.
”Alltså, om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya har kommit.”
2 Korintierbrevet 5:17

”Vi är alltså genom dopet till döden begravda med honom, för att också vi skall leva det nya livet, liksom Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet.”
Romarbrevet 6:4

3. Dopet gör dig inte kristen, men är en naturlig följd av att du börjat tro,
Bara genom din tro på Jesus blir du frälst. Dopet är som en vigselring, det är det yttre tecknet på det beslutet du har gjort i ditt hjärta.

”Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen skall berömma sig.”
Efesierbrevet 2:8-9

Varför bli döpt genom nedsänkning i Vatten?

1. De dop som står beskrivna i bibeln var genom nedsänkning i vatten.”När Jesus hade blivit döpt, steg han genast upp ur vattnet.”
Matteusevangeliet 3:16

”…och både Filippus och hovmannen steg ner i vattnet och Filippus döpte honom. När de hade stigit upp ur vattnet…” Apostlagärningarna 8:38-39

2. Ordet döpa betyder ”att sänka ner under vatten”. 

3. Dop genom nedsänkning symboliserar begravning och uppståndelse
”Vad ska vi då säga? Ska vi bli kvar i synden så att nåden blir större? Verkligen inte! Vi som har dött bort från synden, hur skulle vi kunna fortsätta leva i den? Eller vet ni inte att alla vi som är döpta till Kristus Jesus är döpta till hans död? Vi är begravda med honom genom dopet till döden för att leva det nya livet, liksom Kristus är uppväckt från de döda genom Faderns härlighet. För om vi är förenade med honom i en död som hans, ska vi också vara det i en uppståndelse som hans.

Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus, för att syndens kropp ska berövas sin makt så att vi inte längre är slavar under synden. Den som är död är förklarad fri från synden.

Har vi nu dött med Kristus, tror vi att vi också ska leva med honom. Vi vet att Kristus är uppväckt från de döda och aldrig mer dör. Döden har ingen makt över honom längre. Hans död var en död från synden en gång för alla, men hans liv är ett liv för Gud. Så ska också ni se på er själva: ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus.”
Romarbrevet 6:1-11
Vem KAN bli döpt?

Varje person som tror på Jesus Kristus som sin Frälsare och Herre.

”Den som tror och blir döpt skall bli frälst” Markusevangeliet 16:16

En troende är någon som har insett att synden skiljer oss från Gud. Man har slutat anstränga sig för att nå Gud genom goda gärningar och religiösa aktiviteter och istället insett att Jesus betalade priset och tog straffet för vår synd på korset för att försona oss med Gud.

Genom att tro på honom och ta emot hans förlåtelse så börjar ett nytt liv på insidan och han förvandlar oss inifrån och ut.

Om du har kommit till den punkten att tro på Jesus som din Frälsare och vill följa honom, då är du redo att bli döpt.

När ska jag bli döpt?

Så snart du har börjat tro.
Dopet är en bekräftelse på funnen tro, inte examen på färdig tro. Dopet är inget mål, det är bara början – startskottet på ett nytt spännande liv.

”De som då tog emot hans ord döptes…”
Apostlagärningarna 2:41

”Då tog Filippus till orda och började utifrån detta skriftställe predika evangeliet om Jesus för honom. När de nu färdades vägen fram, kom de till ett vatten. Och hovmannen sade: ’Se, här finns vatten. Vad hindrar att jag blir döpt?’ Han befallde att vagnen skulle stanna och hovmannen steg ner i vattnet och Filippus döpte honom.”
Apostlagärningarna 8:35-38

Det finns ingen anledning till att vänta med det. Om du väntar tills du känner dig ”bra nog” kommer du aldrig att vara redo för dopet.

VAD ÄR TROENDEDOP?

Vi tror på varken vuxendop eller barndop, vi tror på troendedop.

Alla exempel på dop i Bibeln följer en individs beslut att tro på Jesus och lita på Gud som sin frälsning. Vi i Pingstkyrkan tror på att man ska vänta tills man är gammal nog för att själv tro på Jesus och förstå den sanna meningen av dopet innan man blir döpt.

I Bibeln ser vi föräldrar som tar sina barn till Jesus. Han tog dem till sig, bad för dem och sa åt oss att välkomna dem. Men han döpte dem inte och han sa inte åt någon annan att göra det heller. Det är bibliskt att vänta tills barnet har gjort ett personligt beslut att tro på Jesus.

Dopet följer tron och inte tron dopet. Dopet är det synliga tecknet på att tron har börjat. Har man blivit döpt som spädbarn så var det dopet utifrån ens föräldrars tro och övertygelse. När man själv börjar tro på Jesus kan man få bli troendedöpt, utifrån att Bibeln talar om att vi ska bekräfta vår egen tro genom dopet.

Vad ska jag ha på mig?

Oftast får du låna vita kläder i kyrkan, då det är en illustration av hur Gud renar oss från all synd. Det finns omklädningsrum och det är bra om du har med dig en handduk. Glöm inte att ta med dig ett ombyte kläder till när du åker hem.